Xác nhận tuổi

Để sử dụng trang web Alphagreenvape, bạn phải từ 21 tuổi trở lên.Vui lòng xác minh tuổi của bạn trước khi vào trang web.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web của chúng tôi và trải nghiệm của bạn khi duyệt nó.Bằng cách tiếp tục duyệt trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi

Xin lỗi, tuổi của bạn không được phép

Liên hệ chúng tôi

Liên hệ với Nhóm AlphaGreen

Địa chỉ nhà

Tầng 5, Tòa nhà số 3, Khu công nghiệp Ji An Tai,

Đường Tian Fu, Quận Bảo An, Thâm Quyến, Trung Quốc

Điện thoại

+86 13559135783

 

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi